Konstgrepp har som metod att sätta färg på fröväxter genom att åskådliggöra systematik och taxonomi med hänsyn till

Linnaea borealis

bevarandebiologi och fokus på utrotningningshotade växter. Initialt inhämtas informationen från studentlitteratur.se  Botanik- Systematik- Evolution- Mångfald men även från ändamålsenliga nationella samt internationella internetbaserade artiklar relaterade till botanik.

Konstgrepp förespråkar jämställdhet och är uppbyggd av osignerade fotografier.

Annonser