Arkiv för kategori: Frågor & Svar

Vad är en brakte´?

En brakte´ är ett stödblad som sitter på blomställningsskaftet. En blomma utgår från detta stödblad.

Vad är ett blomskaft?

Ett blomskaft är detsamma som stjälk.

Vad är en brakteol?

En brakteol är ett förblad som sitter på blomskaftet.

Vad är en blomaxel?

En blomaxel är den avslutande delen av blomskaftet vanligen utformad som en blombotten där hylleblad har sitt fäste.

Annonser

Vad är en epifyt?

En epifyt är en livsform som är vanlig i tropikerna. Växten kan då leva på ytan av andra växter utan att få vatten och näring från dessa. Epifyten får näring med hjälp av luftrötter.

Vad är en epifyll?

En epifyll kan utgöras av mossor och lavar som växer på bladytan av tropiska växter.

Vad är en styltrot?

Styltrötter är en form av luftrötter som ger ökat stöd och förankring hos bl.a. mangroveväxter i tropiska områden.

Vad är ett hylle?

Ett hylle består av två åtskilda kransar av blad på en blomma. Den yttre kransen består av foderbladen, är oftast gröna, skyddar blomknoppen och bildar fodret. Den inre kransen består av kronbladen, är oftast färgade och bildar kronan som har den främsta rollen i reproduktionen av blomväxten. Kronan kan vara klocklik, trattlik eller fatlik i formen.

Vad är en kalk?

En kalk består av foder,- och kronblad som inte är åtskilda. De enskilda bladen bildar då kalkblad.

Vad är blomsymmetri?

Med hjälp av blomsymmetri kan man ange hur många tänkta symmetriplan som kan läggas genom en blomma. I radiärsymmetriska blommor kan man lägga flera symmetriplan. I bisymmetriska blommor kan man lägga två korsande symmetriplan. Zygomorfa blommor består oftast av endast ett vertikalt symmetriplan.

Hur uppkommer ett florarike?

Ett florarike är synonymt med en växtgeografisk region. Ett florarike karakteriseras av likheter i artsammansättningar och uppkommer genom kontinentalförskjutningar som sker parallellt med olika växtgruppers evolution.

Hur fungerar en spridningsbarriär?

En spridningsbarriär kan bestå av oceanvidder, bergskedjor eller ökenområden. En spridningsbarriär kan medföra till utveckling av en unik florasammansättning inom ett florarike.

När uppstår blomväxter eller gömfröiga växter?

Blomväxter börjar att uppträda under kritaperioden för 140 miljoner år sedan.