Adventiva knoppar      knoppar som bildas på en annan plats än i vecket av ett blad t.ex. på bladkanten.  Adventiva knoppar kan växa till en ny planta med en märkbar utbredning

Suckulent växt      växt med blad eller växt bestående av enbart stam som innehåller ett vattenmagasin. T.ex. kaktusväxter.

Vegetativ förökning      förökning genom utlöpare d.v.s. horisontella skott som sprider växten under eller ovan jord samt förökning genom adventiva rötter som bildas i adventiva knoppar

Endemisk       begränsad utbredning av en art till en kontinent, en bergskedja eller isolerade öar

Annonser