Prästkrage ( Chrysanthemum leucanthemum)

 Prästkragen- sedvanlig på midsommarängen och representant för ett landskap i söder.

Annonser