Vad är en epifyt?

En epifyt är en livsform som är vanlig i tropikerna. Växten kan då leva på ytan av andra växter utan att få vatten och näring från dessa. Epifyten får näring med hjälp av luftrötter.

Vad är en epifyll?

En epifyll kan utgöras av mossor och lavar som växer på bladytan av tropiska växter.

Vad är en styltrot?

Styltrötter är en form av luftrötter som ger ökat stöd och förankring hos bl.a. mangroveväxter i tropiska områden.

Annonser