Vad är ett hylle?

Ett hylle består av två åtskilda kransar av blad på en blomma. Den yttre kransen består av foderbladen, är oftast gröna, skyddar blomknoppen och bildar fodret. Den inre kransen består av kronbladen, är oftast färgade och bildar kronan som har den främsta rollen i reproduktionen av blomväxten. Kronan kan vara klocklik, trattlik eller fatlik i formen.

Vad är en kalk?

En kalk består av foder,- och kronblad som inte är åtskilda. De enskilda bladen bildar då kalkblad.

Vad är blomsymmetri?

Med hjälp av blomsymmetri kan man ange hur många tänkta symmetriplan som kan läggas genom en blomma. I radiärsymmetriska blommor kan man lägga flera symmetriplan. I bisymmetriska blommor kan man lägga två korsande symmetriplan. Zygomorfa blommor består oftast av endast ett vertikalt symmetriplan.

Annonser