Lappvedel (Oxytropis lapponica)

 Lappvedeln samsas gärna om platsen med fjällsippan på den kalkrika dryasheden.

Annonser