Hur uppkommer ett florarike?

Ett florarike är synonymt med en växtgeografisk region. Ett florarike karakteriseras av likheter i artsammansättningar och uppkommer genom kontinentalförskjutningar som sker parallellt med olika växtgruppers evolution.

Hur fungerar en spridningsbarriär?

En spridningsbarriär kan bestå av oceanvidder, bergskedjor eller ökenområden. En spridningsbarriär kan medföra till utveckling av en unik florasammansättning inom ett florarike.

När uppstår blomväxter eller gömfröiga växter?

Blomväxter börjar att uppträda under kritaperioden för 140 miljoner år sedan.

Annonser