Notblomster (Lobelia dortmanna)

Den sällsynta vattenlevande örten med sina zygomorfa blommor och en obegränsad blomställning kan ofta finna en position i näringsfattiga sjöar med sandbotten och med ett rotfäste i Sverige. En sägen förtäljer att det svenska namnet notblomster har inhämtats från den tid då växten fastnade i det äldre fiskeredskapet med form av en säckformad kasse, not.

Annonser