Madagaskarstjärnan som hör till familjen orkidéer är försedd med en sporre där nektar förvaras. Den sällsynta orkidén är anpassad till pollinatörer med långa sugsnablar, som t.ex. fjärilar. Den är också anpassad till pollinatörer med långa smala näbbar, som t.ex. kolibrier och solfåglar och är möjligen en av samevolutionens mest spektakulära fenomen.

Annonser