Amerikansk sekvoja (Sequoia sempervirens)

De första nakenfröiga landväxterna med både omfångsrika och säregna arter uppträdde för första gången under devonperioden för 365 miljoner år sedan. Dessa gav ett uppsving åt barrträden under karbonperioden då en heterogen grupp av vedväxter bestående av träd, buskar och lianer bildades och som i nutid uppgår till en mängd av 600 arter av dokumenterade barrväxter. Under jordens medeltid, mesozoikum domineras vegetationen av nakenfröiga växter. Det sägs att den amerikanska sekvojan som tillhör familjen cypressväxter är världens högsta barrträd.

Annonser