Norna (Calypso Bulbosa)

 Nornan i växtfamiljen orkidéer- ringa utbredd och omsluten av mossiga barrskogar.

Annonser